Twitter Facebook RSS Schrijf je nu
in voor de
wekelijkse
vacature
nieuwsbrief

Privacy

Inleiding

Navingo BV, gevestigd te Rotterdam, is de beheerder van deze website en tevens verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Navingo BV is er van overtuigd dat de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers en klanten de hoogste prioriteit verdient. Zij gaat dan ook zorgvuldig om met dergelijke gegevens en streeft naar een zo nauwkeurig en veilig mogelijke verwerking ervan. Navingo BV houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking en vastlegging van (persoons) gegevens

Indien u zich als werkgever of werkzoekende online registreert legt Navingo BV, ten behoeve van haar dienstverlening, de (persoons) gegevens vast in een digitaal bestand. Navingo BV gebruikt de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of voor het leveren van producten en/of diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over andere of nieuwe producten en diensten van Navingo BV evenals updates van de website en nieuwe vacatures. Hiernaast gebruikt Navingo BV uw gegevens anoniem voor statische dataverwerking om derhalve haar dienstverlening te optimaliseren. Uw gegevens worden zonder uw toestemming in geen geval aan derden verstrekt.

CV database

Indien u aangeeft dat uw CV opgenomen mag worden in de CV database, geeft uw toestemming om uw (persoons) gegevens openbaar te maken voor klanten van Navingo (geregistreerde werkgevers en arbeidsbemiddelingsbureaus). Tevens geeft u Navingo BV het recht om, indien uw CV aansluit op de functie eisen van een specifieke vacatures, deze door te sturen naar de aanbieder van de vacature. U kunt zich ieder gewenst moment uitschrijven uit de CV database. 

Nieuwsbrief

Wanneer u aangeeft de digitale nieuwsbrief te ontvangen, zullen uw naam en e-mail adres verwerkt worden. 

Sollicitaties

Werkzoekenden die online solliciteren op vacatures die door klanten van Navingo BV worden aangeboden, maken hiermee hun gegevens openbaar aan de betreffende werkgever. Deze dient  op zijn beurt zich te houden aan de Wet Bescherming Persoons gegevens. Navingo is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door klanten.

Navingo BV zal deze informatie opslaan voor statistische verwerking.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Cookies

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen zodra u de website bezoekt. Dit bestand slaat informatie omtrent uw zoekinstellingen op. De eerstvolgende keer dat u terug komt op de website worden uw zoekinstellingen automatisch geladen.

Wijzigingen

Navingo BV. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Raadpleeg regelmatig de Privacy Statement zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Navingo BV via tel. nr. 010 20 92 600

 

 

Navingo BV, Jan van Galenstraat 56, 3115 JG Schiedam, T:+31 (0)10 2092 600, F:+31 (0)10 436 8134